4 Days Tour

Program 1; 4 Days 3 Nights Trip Chiang Mai- Chian Rrai Trip
Day 1: Chiang Mai-Doi Inthanon National Park Day Trip
Day 2: Chiang Mai Village Homestay-Thaton
Day 3: Thaton-Chiang Rai
Day 4: Chiang Rai-Golden Triangle-Chiang Mai
More details >>>

Program 2; 4 Days 3 Nights Trip Chiang Mai-Golden Triangle-Chiang Rai
Day 1; Chiang Mai–Thaton
Day 2: Thaton-Golden Triangle-Maesai
Day 3: Maesai-Chiang Rai
Day 4: Chiang Rai – Chiang Mai
More details >>>

Program 3; 4 Days 3 Nights Trip Chiang Mai-Pai-Chiang Rai
Day 1: Chiang Mai – Pai
Day 2: Pai-Thaton
Day 3: Thaton-Chiang Rai
Day 4: Chiang Rai-Golden Triangle-Chiang Mai
More details >>>

Program 4; 4 Days 3 Nights Trip Chiang Mai-Pai-Maehongson-Maesariang
Day 1: Chgiang Mai-Pai
Day 2: Pai-Maehongson
Day 3: Maehingson-Maesariang
Day 4: Maesariang- Doi inthanon-Chiang Mai
More details >>>

Program 5; 4 Days 3 Nights Trip Chiang Mai – Pai – Maesai
Day 1; Chiang Mai-Pai
Day 2; Pai-Thaton
Day3: Thaton-Golden Triangle-Maesai
Day 4: Maesai/Myanmar-Chiang Rai-Chiang Mai
More details >>>